Monday, March 21, 2011

Blogspot कीती छान आहे?

Now you can post in your regional language post on blogspot - here is sample snippet I have typed.

आपल्या मत्रुभाशेत ब्लॉग्गिंग करण्या सारखे दुसरे सुख नही बघा.. अखेर आम्ही मराठी अहोत हे स्वाभिमानाने सांगता येते आनी ते व्यक्ते पण करता येते. मस्त मजा मादी

चला दाम्लो अता लिहून

No comments: